Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL
  Ngày 04 tháng 01 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 04 /KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình nông nghiệp sạch, chất lượng cao năm 2021, nội dung kế hoạch như sau:  
Hiện nay, tình hình thời tiết và dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp; độ ẩm cao, mưa nhiều và rét lạnh là điều kiện thuận lợi để phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và đổ, ngã đối với gia súc, gia cầm. Để chủ động phòng, chống đói, rét, đổ ngã và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất, người chăn nuôi (nhất là đối với những người chăn nuôi trâu, bò) cần thực hiện một số biện pháp sau:  
Hiện nay trên địa bàn xuất hiện một số đợt rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng bất lợi đối với đàn gia súc, gia cầm, khiến vật nuôi tốn nhiều năng lượng chống rét và làm giảm sức đề kháng của cơ thể, nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm cho vật nuôi như: tai xanh, tụ huyết trùng, phó thương hàn ở Lợn; lở mồm long móng, tụ huyết trùng ở Bò; Newcastle, Gumboro, tụ huyết trùng trên gia cầm. Vì vậy, để phòng chống rét cho đàn vật nuôi bà con cần áp dụng tốt các giải pháp sau:  
Ngày 04 tháng 01 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 05/KHUBND về việc trriển khai thực hiện chương trình phát triển Công nghiệp - TTCN, làng nghề năm 2021, nội dung kế hoạch như sau:                      
Ngày 05 tháng 01 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 12 /KHUBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Dịch vụ - Du lịch năm 2021, nội dung kế hoạch như sau:  
Ngày 25 tháng 11 năm 2020 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1660 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 149.362.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm để thực hiện chi trả hỗ trợ tiền điện quý III năm 2020 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn thuộc UBND các xã, phường.  
Ngày 02/12/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn, Hội LHPN thị xã phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho 100 học viên là cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Hương Toàn.  
Ngày 30 tháng 11 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1678/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý (Có danh sách kèm theo).  
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phòng lao động - Thương binh và Xã hội thị xã đã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thị xã để rà soát, xác định đối tượng và kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn.  
Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Phòng Kinh tế thị xã phối hợp Sở Công Thương tổ chức tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ sản xuất bún tươi làng nghề Vân Cù, xã Hương Toàn.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.127.039
Truy câp hiện tại 545