Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn phòng Thị ủy
Ngày cập nhật 22/09/2014

GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, phường Tứ Hạ

Điện thoại: 0234.3557219 - Fax: 02343.558042

Email: thiuy.huongtra@thuathienhue.gov.vn

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Lê Nhật Minh

Chánh Văn phòng

Điện thoại: 02343.557858

   

Trương Đình Đổng

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 02343.558480

Trương Minh Hiền

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0234.3558480

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.212