Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Uỷ ban Kiểm tra
Ngày cập nhật 22/09/2014

GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, phường Tứ Hạ

Điện thoại: 02343.557859

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Dương Bá Thanh

Chủ nhiệm UBKT

 

Lê Thị Liễu

Phó Chủ nhiệm UBKT

Văn Hữu Khanh

Phó Chủ nhiệm UBKT

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.328