Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Uỷ ban Mặt trận thị xã
Ngày cập nhật 22/09/2014

GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Đường, phường Tứ Hạ

Điện thoại: 02343.557249 - Fax: 02343.557249

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

Chủ tịch UBMT

Điện thoại: 0543.557728

   

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.379