Tìm kiếm thông tin
Uỷ ban Mặt trận thị xã
Ngày cập nhật 22/09/2014

GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Đường, phường Tứ Hạ

Điện thoại: 02343.557249 - Fax: 02343.557249

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Nguyễn Duy Hùng

Chủ tịch UBMT

Điện thoại: 0543.557728

 

Nguyễn Văn Duật

Phó Chủ tịch UBMT

Điện thoại: 02343.557249

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.290.704
Truy câp hiện tại 2.223