Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội Liên hiệp Phụ nữ
Ngày cập nhật 22/09/2014

GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thùa Thiên Huế

Điện thoại: 02343.557427

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Trần Thị Thu Điệp

Chủ tịch Hội PN

   

Trần Thị Hồng

Phó Chủ tịch Hội PN

Lê Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch Hội PN

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.215