Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Bình Tiến
Ngày cập nhật 23/02/2016

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

   

Trần Văn Ngọ

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xã

Hoàng Trọng Chiến

Phó Bí thư TT Đảng ủy xã

Lê Quyết

Phó Chủ tịch HĐND xã

     

Nguyễn Trung Kiên

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND xã

 

Lâm Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

Hoàng Thị Tuyết

Phó Chủ tịch UBND xã

GIỚI THIỆU CHUNG

SĐT: 0543.550222

Email:binhtien.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Website: binhtien.thuathienhue.gov.vn

 

UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.310