Tìm kiếm thông tin
Ban Đầu tư và Xây dựng
Ngày cập nhật 28/11/2013

GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Phường Tứ Hạ

Điện thoại: 0234.3758543

Email:bqldtxd.huongtra@thuathienhue.gov.vn

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

Hà Hoàng Chuân

Gíam đốc

Điện thoạị: 02343.557543

Email: hhchuan.huongtra@thuathienhue.gov.vn

   

 

Phan Thành Tân

Phó Gíam đốc

Điện thoại: 0234.3557543

Email: pttan.huongtra@thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.565
Truy câp hiện tại 4.761