Tìm kiếm thông tin
Trung tâm GDNN-GDTX thị xã
Ngày cập nhật 28/11/2013

GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Đường Độc lập, Phường Tứ Hạ

Điện thoại: 02343.758181

Email: ttgdnngdtx.huongtra@thuathienhue.gov.vn        

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

Trần Minh Quang

Gíam đốc

Điện thoại: 0234.355755

email: tmquang.huongtra@thuathienhue.gov.vn

   

Lê Thành Ngữ

Phó Gíam đốc

Điện thoại: 02343.758181

Email: ltngu.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Phạm Thống

Phó Gíam đốc

Điện thoại:02343. 3758181                                 

Email: pthong.huongtra@thuathienhue.gov.vn

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM DẠY  NGHỀ

1. Chức năng, nhiệm vụ của TTDN thị xã Hương Trà:

         - Chức năng: Trung tâm Dạy nghề thị xã Hương Trà có chức năng đào tạo nghề ngắn hạn, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo nhu cầu. Tập huấn và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất tiên tiến cho lực lượng lao động trên địa bàn thị xã và các vùng lân cận.

         - Nhiệm vụ:

         + Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ sơ cấp nghề.

         + Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề với ngành nghề được phép đào tạo.

         + Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

         + Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

         + Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của Trung tâm đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô đào tạo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

         + Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người họ nghề.

+ Thực hiện chuyển giao công nghệ, thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

+ Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề; tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

+ Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

+ Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, ứng dụng khoa học công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

+ Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện chế độ báo cáo định ký và đột xuất theo quy định.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Danh sách CBCNV đang đảm nhiệm các công việc tại Trung tâm Dạy nghề:

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc đang đảm nhiệm

1

Trần Hữu Cánh

Giám đốc TT

- Xây dựng chương trình, kế hoạch dạy nghề, bổ túc nghề và bồi dưỡng nghề hàng năm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm theo quy chế tổ chức và hoạt động của TTDN và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2

Lê Đình Hưng

- Giáo viên,

-Tổ trưởng tổ ĐT - TB

- Quản lý và điều hành hoạt động chung tổ Đào tạo của Trung tâm.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ triển khai các lớp đào tạo nghề theo kế hoạch đề ra (tuyển sinh, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá...) 

- Quản lý và cung cấp trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học.

3

Cao Thị Hạnh Nhân

- Chuyên viên, Tổ trưởng tổ HC-TH

- Phụ trách chung. Quản lý và điều hành hoạt động chung tổ Hành chính – Tổng hợp của Trung tâm.

- Trực tiếp thực hiện công tác Kế hoạch – Tổng hợp; Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng.

4

Hà Thị Phượng

- Chuyên viên phụ trách Kế toán

- Thực hiện nhiệm vụ kế toán của trung tâm theo quy định của Nhà nước.

- Tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm; thực  hiện đầy đủ  chế độ công khai tài chính của đơn vị.

5

Lê Thị Hải

Chuyên viên phụ trách Văn thư,  Thủ quỹ

- Thực hiện công tác văn thư, thủ quỹ của đơn vị.

- Phụ trách thư viện của trung tâm.

 

6

Trần Hữu Hoàng Quân

Kỹ thuật viên, cán bộ đào tạo

- Phụ trách công nghệ thông tin, các thiết bị điện – điện tử, âm thanh máy móc của trung tâm. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, sửa chữa những trang thiết bị - cơ sở vật chất hư hỏng của trung tâm.

- Thực hiện công tác đào tạo của Tổ ĐT - TB

7

Ngô Ngọc Ánh

Bảo vệ

Bảo vệ CSVC của trung tâm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và yêu cầu của lãnh đạo.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.583
Truy câp hiện tại 4.766