Tìm kiếm thông tin
Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
ĐH Đảng bộ Thị xã lần thứ XIV
Sáng 24/6/2020, Đảng bộ thị xã Hương Trà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy chọn thực hiện đại hội điểm, rút kinh nghiệm đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương. Đến dự đại hội có các ông: Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ; 234 đại biểu chính thức đại diện cho gần 4.000 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.  
Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6 năm 2020. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm khối huyện, thị xã, thành phố.  Nhằm tạo không khí trang nghiêm, sôi nổi trước, trong và sau những ngày diễn ra Đại hội. Ngày 09/6/2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn 183-CV/BTG về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như sau:  
Ngày 28/5/2020, Đảng bộ xã Hương Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Tài Tuệ – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Hương Trà; đồng chí Lê Hồng Thắng – Phó bí thư thường trực Thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy.  
Ngày 22/5/2020 Đảng bộ phường Hương Xuân tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Đồng chí Lê Hồng Thắng – Phó bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Hà Văn Tuấn – Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy và 91 đại biểu đại diện cho 231 đảng viên của Đảng bộ.  
Sáng ngày 7/5, Đảng bộ Công an Thị xã Hương Trà tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Đại hội có Đại Tá Nguyễn Văn Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hương Trà; Đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Đồng chí Hà Văn Tuấn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy và đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy.  
Vào ngày 12/5/2020, Đảng bộ xã Hương phong long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  
Ngày 13/5/2020, Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã Hương Trà tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  
Sáng ngày 29/4/2020, Đảng bộ xã Hương Thọ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Bí thư Thị ủy Hương Trà; Đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Đồng chí Hà Văn Tuấn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Các đồng chí trong BanThường vụ Thị ủy và đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy.  
Ngày 27 tháng 4 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Công văn số 1531/UBND-VH về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, theo Công văn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện:  
Ngày 24/3/2020, Đảng bộ phường Hương Hồ, TX Hương Trà long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Bí thư Thị ủy Hương Trà; đồng chí Lê Hồng Thắng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Cải cách hành chính
Ngày 23 tháng 4 năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 896 /QĐ-UBND. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Ngày 22  tháng 3  năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 617 /QĐ-UBND. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Ngày 23 tháng 3  năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 621 /QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Đẩy mạnh công tác CCHC trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhậ và Trả kết quả phường; đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2021 của UBND phường làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.  
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2011của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đề án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND 07 huyện; Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn  TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Xét đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thị xã.
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn  TCVN  ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Chính sách chất lượng của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ký công bố.  
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết đinh số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn  TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Quyết định số 1842 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2021; Xét đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thị xã.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Người tốt việc tốt
Sáng ngày 06/5/2021, tại TDP 8, phường Tứ Hạ, Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Hồ Thị Thu – đoàn viên CĐCS Công ty cổ phần TM&SX Nhang Thái Hưng.  
Nhân kỷ niệm ngày khuyết tật Việt Nam 18/4 , ngày 17/4, được sự tài trợ của Tổ chức sứ mạng xe lăn nhân đạo và Tổ chức “Trả lại tuổi thơ” Hoa Kỳ, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh TT Huế phối hợp với Hội CTĐ thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy (TT Huế) trao tặng 60 chiếc xe lăn cho người khuyết tật khó khăn về đi lại.  
Chiều ngày 22/4, Trung tâm kỹ năng sống Hoàn Năng Huế phối hợp với Hội Khuyến học xã Bình Tiến ( thị xã Hương Trà - TT Huế) đã đến thăm và trao quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số của trường TH Hồng Tiến (xã Bình Tiến-TX Hương Trà).  
Ngày 14/4/2021, Đoàn thiện nguyện TP Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm và trực tiếp trao 100 suất quà cho các hội viên HNM thị xã Hương Trà (TT Huế) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.  
Sau một thời gian tạm dừng vì dịch Covid-19, “Nồi cháo yêu thương” thứ 83 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) quay trở lại để sẻ chia yêu thương với các bệnh nhân nghèo điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà và Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 (Phong An-Phong Điền-TT Huế).  
Nhằm động viên các em có điều kiện vươn lên trong học tập, ngày 30/3, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh TT Huế tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh TT Huế.  
Ngay sau khi bài viết “Bố mẹ tật nguyền nuôi con ngoan, học tốt” trên báo huongtra.thuathienhue.gov.vn, nhiều bạn đọc đã cảm thông và sẻ chia khó khăn cho nhân vật trong bài viết đó là cháu Dương Thị Thanh Huyền học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Khánh Toàn (P. Hương Xuân-TX Hương Trà-TT Huế).  
Vừa qua, Hội từ thiện Chùa Diệu Linh (Phú Vang-TT Huế) do Ni sư Thích Nữ Diệu Hồng cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và trao 100 suất quà cho hội viên Hội người mù thị xã Hương Trà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống nhân dịp xuân về tết đến và ảnh hưởng thiên tai bão lụt trong năm 2020 vừa qua.  
Đó là hoàn cảnh gia đình anh Dương Bá Ấn (SN 1979) và chị Lê Thị Chung (SN 1983), trú tại Tổ dân phố Thanh Tiên-P. Hương Xuân (TX Hương Trà-TT Huế). Anh Ấn mắc bệnh câm điêc từ nhỏ, do vậy, sức khỏe ốm yếu, vợ anh-chị Chung lại bị mắt trái không nhìn thấy, rồi loạn tiền đình, viêm xoang. Hiện nay, gia đình anh Ấn chị Chung rất cần sự chung tay sẻ chia khó khăn của cộng đồng để nuôi con ăn học.  
Ngày 26/2 (nhằm ngày 15/1 AL), gia đình ông Lê Đình Vũ-Nguyên Chủ tịch Hội người mù (HNM) thị xã Hương Trà (TT Huế) đã có chuyến thăm và trực tiếp trao 75 suất quà cho các hội viên Hội người mù (HNM) thị xã Hương Trà (TT Huế) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống trong nhân dịp tết Nguyên Tiêu 2021.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hoạt động các phường, xã
Sáng ngày 07/5, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với UBND xã Hương Toàn tổ chức Hội nghị thông báo những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương cho người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự hội nghị có Ông Tống Hồ Thanh Xuân- TUV- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã cùng các ứng cử viên tham gia ứng cử HĐND xã nhiệm kỳ 2021 -2026.  
Thực hiện Công văn số 1230/UBND-NN ngày 14 tháng 4 năm 2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc triển khai tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường. UBND xã Hương Phong ban hành kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 15/4/2021 về triển khai tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường. Để chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tái phát và lây lan đe dọa tính mạng người dân và gây tổn thất kinh tế cho ngành chăn nuôi.  
Ngày 24/4/2021 Hội Chữ thập đỏ xã Hương Phong đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.  
Thực hiện Quyết định số 183/ QĐ-MTTQ –BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh về việc phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ phục hồi sản xuất. Sáng ngày 13/4/2021, tại hội trường UBND phường Hương Xuân, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với UBMTTQ VN Thị xã Hương Trà và công ty cổ phần 3F Việt chi nhánh Miền Trung đã tiến hành trao 8.000 con gà giống cho các hộ gia đình chăn nuôi bị thiệt hại nặng do bão lũ năm 2020 trên địa bàn phường.  
Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hương Văn tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiện kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có Bà Nguyễn Thị Thu Hương- UVTV thị ủy, Trưởng ban dân vận thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Hương Trà; Ông Phạm Văn Hy- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Ông Lê Văn Tú- PBT Thường trực Đảng ủy phường; Ông Lê Đình Chương- Chủ tịch UBMTTQVN phường, cùng các ông bà trong TT HĐND-UBND-UBMTTQVN phường, UBBC phường; Đại diện Ban thường vụ các Hội đoàn thể phường, BCH Quân sự  phường, Công đoàn cơ sở phường, Hội chử thập đỏ, Hội khuyến học, Hội người tù, Hội cựu Thanh niên xung phong và Hội cựu giáo chức phường.  
Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ phường Hương Xuân tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chỉ đạo có đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ thị xã; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hương Xuân. Đại diện các ban ngành, đoàn thể phường cùng 55 đại biểu chính thức.  
Sáng ngày 23/4, Đảng ủy xã Hương Toàn đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
 Sáng 22/4, Ủy ban Bầu cử thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác bầu cử  trên địa bàn xã Hương Toàn.  
Chiều ngày 19/4, tại Hội trường nhà văn hóa trung tâm xã, Hội chữ thập đỏ xã Hương Vinh tổ chức Đại hội Hội chữ thập đỏ xã Hương Vinh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
Ngày 19 và 20/4/2021, tại hội trường UBND xã Bình Thành. Hội LHPN xã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự có ông Phan Hữu Tuế ,Thị ủy viên – Bí thư Đảng ủy. Đại diện lãnh đạo HĐND-UBND –UBMTTQVN xã. Bà Lê Thị Thu Hương, phó chủ tịch Hội LHPN Hương Trà cùng trưởng các ban ngành, đoàn thể và 79 hội viên tiêu biểu.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.095