Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc kinh phí hỗ trợ tàu cá tham giahoạt động thủy sản trên các vùng biển xa (đợt 1/2019)
Ngày cập nhật 08/08/2019

Ngày 29 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1818 /QĐ-UBND về việc trích ngân tỉnh số tiền 21.225.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Trung ương (đã được bố trí trong dự toán đầu năm tại Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 08/12/2018 của UBND tỉnh), bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc, thành phố Huế và thị xã Hương Trà để thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, trong đó:

 

 

Đvt: 1.000 đồng.

TT

Đơn vị

Hỗ trợ nhiên liệu chuyến biển

1

Huyện Phú Vang

11.295.000

2

Huyện Phú Lộc

9.655.000

3

Thành phố Huế

175.000

4

Thị xã Hương Trà

100.000

 

Tổng cộng

21.225.000

 

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 1.065