Tìm kiếm thông tin
Tổ chức cuộc họp thẩm định thiệt hại dịch tả lợn Châu Phi
Ngày cập nhật 04/09/2019

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, tại Hội trường Văn phòng HĐND-UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã- Chủ tịch Hội đồng đánh giá, thẩm định thiệt hại do dịch bệnh tả lợn châu Phi đã chủ trì cuộc họp thẩm định thiệt hại dịch tả lợn Châu Phi. 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Hội đồng đánh giá, thẩm định thiệt hại dịch tả lợn châu Phi năm 2019 theo Quyết định số 737/QĐ-UBND.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã- Chủ tịch Hội đồng thẩm định  đã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường, xã rà soát, thống nhất số lượng, trọng lượng lợn của các hộ bị thiệt hại, báo cáo về Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thị xã trước ngày 15/8/2019; Giao trách nhiệm phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, rà soát, lập tờ trình trình UBND thị xã phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôil; UBND các phường, xã khẩn trương tổng hợp, hoàn thành các hồ sơ thủ tục để nghị cấp kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi từ  ngày 27/6/2019 đến ngày 31/7/2019 theo các biểu mẫu của Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ, đồng thời yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch có hướng dẫn cụ thể cho các phường, xã thủ tục thanh quyết toán các khoản kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi theo đúng quy định.

 

Mai Sương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.586
Truy câp hiện tại 48