Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV xây dựng giao thông Tuấn Hải tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 10/09/2019

Ngày 29 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2091/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 34.341,3 m2 (Ba mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi mốt phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà hiện do Công ty TNHH MTV xây dựng giao thông Tuấn Hải sử dụng và giao toàn bộ diện tích thu hồi nêu trên cho Ủy ban nhân dân phường Hương Vân quản lý.

 

- Lý do thu hồi: Đất được nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.

Giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

2. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Hương Vân quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, chống lấn chiếm và xây dựng phương án khai thác hiệu quả khu đất nói trên.

3. Ủy ban nhân dân phường Hương Vân thực hiện quản lý đất đai theo đúng quy định.

4. Công ty TNHH MTV xây dựng giao thông Tuấn Hải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả san lấp, cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án cải tại phục hồi môi trường đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 154/QĐ-TNMT ngày 29/7/2014.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.665
Truy câp hiện tại 68