Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí hoạt động để chỉnh trang, nâng cấp, cải tạo sân vườn, tường rào, thoát nước trụ sở làm việc HĐND&UBND xã Bình Điền
Ngày cập nhật 07/11/2019

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1352 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 350.000.000 đồng  (Ba trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn kết dư ngân sách thị xã hỗ trợ cho UBND xã Bình Điền để chỉnh trang, nâng cấp, cải tạo sân vườn, tường rào, thoát nước trụ sở làm việc HĐND&UBND xã Bình Điền.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho UBND xã Bình Điền,

UBND xã Bình Điền có trách nhiệm triển khai thực hiện, sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung và quyết toán theo đúng quy định hiện hành

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.702
Truy câp hiện tại 634