Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt danh sách hợp tác xã và cán bộ trẻ được thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp năm 2019 (đợt 2)
Ngày cập nhật 21/11/2019

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh Thùa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2860 /QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các hợp tác xã và cán bộ trẻ được thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp năm 2019 (đợt 2).

 

Kèm theo danh sách chi tiết:

 

Danh mục

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành

Vị trí làm việc

Thời gian (tháng)

Kinh phí         ( tr.đ)

I

Huyện Phong Điền

 

 

 

 

 

   125.190  

1

Hợp tác xã nông nghiệp Điền Hòa           Tên cán bộ trẻ: Phan Ngọc Bình

30/01/1989

Đại học

Công nghiệp và công trình nông thôn

Phó Giám đốc

36

   125.190  

II

Huyện Quảng Điền

 

 

 

 

 

125.190

1

Hợp tác xã nông nghiệp Đông Phú           Tên cán bộ trẻ: Lê Văn Quang

01/01/1983

Đại học

Kinh tế nông nghiệp và PTNT

Phó Giám đốc phụ trách KD

36

125.190

III

Thị xã Hương Trà

 

 

 

 

 

125.190

1

Hợp tác xã nông nghiệp Tây Toàn         Tên cán bộ trẻ: Trần Thị Kiều Loan 

02/05/1994

Đại học

Khuyến nông và PTNT

Cán bộ phụ trách kinh doanh HTX

36

125.190

 

Cộng

 

 

 

 

 

   375.570  

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 690