Tìm kiếm thông tin
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/01/2020

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa có Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

 

Theo Nghị quyết này UBTVQH đồng ý sắp xếp các ĐVHC cấp xã của 5 đơn vị cấp huyện. Cụ thể, tại thị xã Hương Trà, thành lập xã Bình Tiến trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hồng Tiến - Bình Điền; sau khi sắp xếp, thị xã Hương Trà có 15 ĐVHC cấp xã, gồm 8 xã và 7 phường.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Thi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 112