Tìm kiếm thông tin
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Phan Quang Trung - Nguyễn Thị Tưởng - Hương Chữ
Ngày cập nhật 21/05/2020

Ngày 12/5/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Theo Quyết định, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 911451 do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp ngày 25/11/2005 cho ông, bà Phan Quang Trung - Nguyễn Thị Tưởng  sử dụng tại:

-Thửa đất số: 201-2; Tờ bản đồ số: 12; Diện tích: 521 m2;

- Địa chỉ thửa đất: Cụm 7, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà (nay là TDP Phụ Ổ 1, phường Hương Chữ, thị xã  Hương Trà).

-Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 521 m2

        + Sử dụng chung: Không m2

-Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT): 521 m2

-Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên không đúng quy định pháp luật do công nhận sai diện tích đất ở.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.132