Tìm kiếm thông tin
Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2020
Ngày cập nhật 21/05/2020

I. TÌNH HÌNH:                           

1. Sản xuất nông nghiệp:

a) a) Trồng trọt: Đến nay, cây lúa đã thu hoạch xong 3.153,9 ha, năng suất đạt 59,8 tạ/ha, giảm 2,79 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước; cây lạc đã thu hoạch cơ bản xong 898,8 ha, năng suất ước đạt 26 tạ/ha, tăng 13,2 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước.

 

* Triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2020: Cây lúa : Làm đất được khoảng 635ha (Hương Xuân 30ha, Hương Hồ 50ha, Hương Vinh 50ha, Hương Văn 60ha, Hương Chữ 70ha, Hương Phong 90ha, Hương Toàn 200ha…); gieo sạ được 110ha (Hương vinh 10ha, Hương Toàn 15ha, Hương Văn 25ha, Hương Phong 55ha…)

b) Chăn nuôi: Theo thống kê đến ngày 01/4/2020, thị xã có tổng đàn lợn 12.331 con, giảm 13.724 con so với cùng kỳ năm 2019; tổng đàn trâu, bò 4.668 con, giảm 1.732 con so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn gia cầm 350.000 con, tăng 65.000 con so với cùng kỳ năm trước.

Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các ngành chuyên môn và địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp để tổ chức tái đàn lợn sau dịch tả lợn Châu phi đảm bảo các yêu cầu về an toàn dịch bệnh trên động vật; khuyến khích các hộ dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

c) Thủy sản: Tổng sản lượng khai thác đánh bắt dự ước đến 30/4/2020: ước 380 tấn đạt 23,8 % so với kế hoạch, trong đó: biển 130 tấn; sông đầm 252 tấn.

2. Công tác thu thuế: Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu ước thực hiện 69,35 tỷ đồng, đạt 50,51 % dự toán tỉnh giao và 42,73 % chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: Thu ngoài quốc doanh 16,33 tỷ đồng, đạt 36,3 % dự toán giao, thu tiền sử dụng đất 24,87 tỷ đồng, đạt 55,26% dự toán tỉnh giao và 35,52 % chỉ tiêu phấn đấu; còn lại là các khoản thu khác.

Tiếp tục thông báo bán đấu giá thu cấp quyền sử dụng đất 43 lô, diện tích 6.558,3 m2, giá khởi điểm gần 17 tỷ đồng, trong đó: 05 lô tại khu quy hoạch Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn (dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 21/5/2020); 38 lô tại khu quy hoạch xen ghép tổ dân phố Bồn Phổ, phường Hương An (dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 28/5/2020)

Các khoản chi thực hiện đến nay  249,823 tỷ đồng, thực hiện so với dự toán tỉnh giao 49,69%, thực hiện so với dự toán thị xã giao 47,34%.

3. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB):

 * Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn:

Đã bàn giao mặt bằng: 16,5/20,2Km. Trong đó:

-  Gói XL 09 (từ Km 78+00 - Km 81+00) qua xã Hương Thọ: chiều dài tuyến 3,0km. Đến nay, đã bàn giao mặt bằng sạch 2,5/3,0km

- Gói XL08 (từ Km 69+00 - Km78+00) qua xã Hương Thọ, phường Hường Hồ, phường Hương An, phường Hương Chữ: chiều dài tuyến 9,0km.

Đến nay, đã bàn giao mặt bằng sạch 8,9/9,0km, trong đó:

- Đoạn qua xã Hương Thọ: Đã bàn giao mặt bằng sạch 1,7km/1,7km.

- Đoạn cao tốc qua phường Hương Hồ: Đã bàn giao mặt bằng 4,4/4,5km.

- Đoạn qua phường Hương An: Đã bàn giao mặt bằng sạch 2,6/2,6km.

­- Đoạn qua phường Hương Chữ  (1,8km gói XL7 và 0,4km gói XL8): Đã bàn giao mặt bằng sạch 2,2/2,2km.

- Gói XL07 (từ Km60 + 800 - Km69 + 00) qua phường Hương Chữ. phường Hương Xuân, phường Hương Văn, phường Hương Vân: chiều dài 8,2 km. Đến nay, đã bàn giao mặt bằng sạch 5,1/8,2km, trong đó:

- Đoạn qua phường Hương Chữ: Đã bàn giao mặt bằng 1,8km.

- Đoạn qua phường Hương Văn: Đã bàn giao mặt bằng 1,1/1,6km.

- Đoạn qua phường Hương Vân: Đã bàn giao mặt bằng 2,4/2,9km.

- Đoạn qua phường Hương Xuân: Đã bàn giao mặt bằng sạch 0,4/1,9km.

* Tình hình chi trả tiền: Đến nay, UBND thị xã Hương Trà phê duyệt 18 đợt và đã chi trả tiền 25.019.632.000 đồng.

* Điện 500KV qua 06 xã/phường:

- Đã vận động bàn giao mặt bằng từ tháng 7/2019: 42/42 vị trí móng trụ.

Đã phê duyệt 22/42 vị trí móng và 21 khoảng cột hành lang tuyến. Còn lại 20/42 vị trí móng và hành lang tuyến. Trong đó Phòng TNMT đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ 16 vị trí móng và hành lang tuyến các xã, phường

- 04 vị trí trụ móng và hành lang tuyến còn lại tại xã Bình Thành, Hương Thọ và phường Hương Hồ, Hương Vân tiếp tục  yêu cầu Chủ đầu tư điều chỉnh hồ sơ đo đạc GPMB theo giấy CNQSD đất và các giấy tờ có liên quan.  

* Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái biển Hải Dương: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành kiểm kê 93/93 hộ gia đình, cá nhân có đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm (dưa hấu).

- Đợt 1 đã chi trả tiền cho 57/62 hộ. Còn lại 05 hộ chưa chi trả, lý do: đi làm xã chưa ra nhận và chưa làm thủ tục ủy quyền.

- Đối với 32 hộ đất trồng cây hàng năm (dưa hấu), Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang lập Phương án bồi thường thỏa thuận.

 * Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hue Spirit Sanctuary tại phường Hương Hồ: Đã chi trả tiền 95/97 hộ.   

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ: Phòng TNMT đang thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 42 hộ.

* Di dời 22 hộ Xóm Lò, phường Hương Văn: Đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản 18/18 hộ..

* Dự án mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tại phương Hương Hồ: Tổng diện tích 3,6 ha, số hộ ảnh hưởng 12 hộ và 02 tổ chức; đã tiến hành kiểm kê 12 hộ và 01 tổ chức, hiện Phòng TNMT đang thẩm định hồ sơ; còn 01 tổ chức chủ đầu tư đang đề nghị đơn vị tư vấn chỉnh lý hồ sơ địa chính.

* Dự án khu Viện sinh học của Đại học Huế tại xã Hương Thọ: Đã có kết quả thẩm định, Trung tâm PTQĐ đang công khai phương án bồi thường hỗ trợ.

4. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp thường kỳ tháng 5 năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng còn lại; tổ chức làm việc các ngành Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng khu vực thị xã  nghe báo cáo tiến độ, đề xuất hướng giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã.

Làm việc Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tổ chức thành công hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019-2020 và triển khai sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2020

Làm việc các ngành liên quan đến công tác bàn giao mặt bằng và hướng xử lý những khó khăn vướng mắc xảy ra trong quá trình thi công thực hiện dự án đường Cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn qua địa bàn phường Hương Văn và phường Hương Vân - thị xã Hương Trà (gói thầu XL 07).

Lãnh đạo thị xã cùng các ngành đi kiểm tra khảo sát, mở rộng cụm công nghiệp Tứ Hạ; kiểm tra Công ty CP Quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế xin tận dụng cát, sỏi xây dựng trong quá trình hoàn nguyên, cải tạo phục hồi môi trường tại mỏ đá khu vực Nam Khe Ly xã Hương Thọ.

Đi kiểm tra mô hình nuôi lợn an toàn sinh học tại công ty TNHH Quế Lâm Miền trung cùng với lãnh đạo và các ngành cấp tỉnh; phối hợp với Sở với Sở Giao thông vận tải và các ngành liên quan đi thực địa kiểm tra việc xây dựng cầu tre tại tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân.

Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức làm việc với các ngành để bàn phương án xử lý máy sấy kiệu do Hợp tác xã La Chữ đang quản lý và sử dụng.

Làm việc với các ngành về việc xin chủ trương đầu tư vườn ươm của Hợp tác xã Hương Hồ 1 và Xin chuyển đổi đất lâm nghiệp để xây dựng vườn ươm và trồng cây ăn quả của Hợp tác xã Hương Thọ.

Tổ chức họp lấy ý kiến tham gia dự thảo đề án bảo tồn và phát huy giá trị nhà cổ Bao Vinh .

5. Tình hình dịch bệnh trên người:

Dịch bệnh Covid-19: Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã tiếp tục chỉ đạo cho các cơ quan, ban, ngành và đơn vị không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Covid- 19 gây ra, cụ thể:

Dịch sốt xuất huyết: Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã tiếp tục chỉ đạo ngành y tế không chủ quan, tiếp tục tuyên truyền và chủ động ứng phó với tình hình bệnh sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng trở lại; tổ chức giám sát, phun hóa chất diệt muỗi tại các địa phương có nguy cơ cao trên địa bàn thị xã...

6. Công tác nội chính:

- UBND thị xã Hương Trà đã tổ chức cuộc họp để công bố và triển khai thực hiện Thông báo số 1348/TB-UBND ngày 14/4/2020 của UBND thị xã về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung vi phạm về đất đai và xây dựng của ông Hà Văn Có trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; quán triệt tình hình quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn phường Hương Chữ.

- Tổ chức tuyên truyền, phòng ngừa các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật gắn với nội dung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên hệ thống loa phát thanh 133 lượt.

- Trật tự xã hội:

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: xảy ra 02 vụ đánh bạc, tại xã Hương Vinh và xã Hương Toàn.

+ Xảy ra 01 vụ gây thương tích tại phường Hương Xuân

+ Tin báo, tố giác tội phạm: tiếp nhận 02 tin báo tội phạm (02 vụ việc cố ý gây thương tích tại TDP Xước Dũ, phường Hương Hồ và thôn Thế Lại Thượng, xã Hương Vinh).

- Tai nạn giao thông: xảy 02 vụ tại phường Hương Xuân, phường Hương Chữ; hậu quả: 03 người bị thương.

- Cháy, nổ: xảy ra 01 vụ cháy ca nô tại Khe 1 thuộc lòng hồ thủy điện Bình Điền. Hậu quả: 01 người chết (cán bộ bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương), 01 ca nô bị cháy.

- Tai, tệ nạn xã hội: xảy ra 01 vụ đuối nước, 01 người chết tại bãi biển thuộc thôn Thai Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương.

- Tai nạn lao động: xảy ra 01 vụ, 01 người chết tại khu vực đồi trên hồ Thọ Sơn, phường Hương Xuân (người chết là công nhân đang thi công xây lắp trụ điện đường dây 500Kv thuộc Công ty TNHH MTV xây lắp điện lực I Miền Bắc).

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:  

Công an thị xã đã tổ chức 22 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 89 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 78 trường hợp vi phạm, phạt tiền 26.400.000 đồng.

II. HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG ĐẾN:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường tổ chức triển khai hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

- Chỉ đạo công tác công tác sản xuất lúa vụ Hè Thu 2019 – 2020.

- Chuẩn bị sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

- Chuẩn bị các nội dung báo cáo của UBND thị xã tại kỳ họp giữa năm HĐND thị xã khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021.

- Chuẩn bị tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV.

- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.091