Tìm kiếm thông tin
Chương trình làm việc tháng 8/2020 của UBND thị xã
Ngày cập nhật 24/08/2020

Căn cứ Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2020 và danh mục chương trình, đề án thực hiện năm 2020; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND thị xã ban hành chương trình công tác tháng 8/2020 với các nội dung chính sau:

 

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

 

1

Giao ban công tác phòng chống dịch Covid 19 với BCĐ Covid 19 của tỉnh

Trung tâm y tế;

Văn phòng

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần1-Tuần 4

2

Triển khai khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid 19

Trung tâm y tế;

Ban CHQS

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 1

3

Triển khai trực tuyến công tác phòng chống dịch Covid 19 với BCĐ Covid 19 các xã, phường

Trung tâm y tế;

Văn phòng

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 2

4

Họp soát xét việc thực hiện kế luận Thanh tra 255 ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh

Phòng TNMT,

Thanh tra

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 2

5

Thông qua kế hoạch danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Phòng TCKH

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 2

6

Thông qua danh mục đầu tư năm 2021

Phòng TCKH

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 2

7

Tham gia kỳ họp chuyên đề HĐND khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021

Văn phòng

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 3

8

Triển khai nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tại khu vực Cồn Lớn, xã Hương Vinh

Phòng QLĐT

 

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 3

9

Thông qua kế hoạch chuyển giao quản lý sử dụng Hội trường, Công viên trung tâm, Đài tưởng niệm cho Trung tâm VHTT quản lý

Phòng TCKH,

Trung tâm VHTTTT

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 3

10

Triển khai công tác thu tiền sử dụng đất các tháng còn lại

Trung tâm PTQĐ,

Phòng TNMT

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 4

11

Triển khai công tác giải ngân, đầu tư công

Phòng TCKH

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 4

12

Kiểm tra công tác CCHC

Phòng Nội vụ

Văn phòng

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 4

13

Kế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học mới 2020-2021

Phòng GD-ĐT

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 4

14

Họp rà soát việc xây dựng Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình OCOP

Phòng Kinh tế

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 4

15

Họp UBND thường kỳ tháng 8

Phòng TCKH

Văn phòng

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 

Yêu cầu các đ/c thành viên UBND thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện. Trong quá trình xây dựng Chương trình cụ thể hàng tuần để được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 87