Tìm kiếm thông tin
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã về việc xin đổi địa điểm xây dựng Đình làng Thanh Khê, TDP Thượng Khê, phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 30/08/2020

Vào ngày 21/8/2020, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp về việc xin đổi vị trí xây dựng Đình làng Thanh Khê, TDP Thượng Khê, phường Hương Xuân, do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, do đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì.

 

Tại phiên họp, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã báo cáo cụ thể vị trí các thửa đất theo nội dung biên bản họp ngày 02/8/2020 của Ban điều hành làng Thanh Khê về di dời, xây dựng Đình làng Thanh Khê, TDP Thượng Khê, phường Hương Xuân do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn; các vướng mắc và đề xuất hướng xử lý trong thời gian tới. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, thay mặt Ủy ban nhân dân thị xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kết luận:

1. Giao trách nhiệm UBND phường Hương Xuân phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các ngành liên quan làm việc cụ thể với Ban điều hành làng Thanh Khê và Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng TDP Thượng Khê về việc thống nhất di dời, xây dựng Đình làng Thanh Khê tại vị trí thửa đất số 423, tờ bản đồ số 81 có diện tích 629,0 m2 được cấp Giấy CNQSD đất số BQ 401790 vào ngày 11/6/2014.

2. Sau khi thống nhất vị trí trên, giao trách nhiệm UBND phường Hương Xuân phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và các đơn vị liên quan hướng dẫn Ban đại diện làng Thanh Khê lập thủ tục trình UBND thị xã cấp phép xây dựng cho công trình theo quy định.

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND phường Hương Xuân khẩn trương hoàn chỉnh phương án về bồi thường, hỗ trợ của Đình làng Thanh Khê để thẩm định điều kiện, công khai phương án, phê duyệt, chi trả tiền trước ngày 30/8/2020.

4. Trên cơ sở các nội dung thống nhất ở trên, đề nghị làng Thanh Khê kịp thời tháo dỡ Đình làng tại vị trí củ để bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện; trường hợp có vướng mắt, khẩn trương báo cáo về Ủy ban nhân dân thị xã để xử lý.

Ngô Đình Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 172