Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí đối ứng Chương trình Mục tiêu quốc gia
Ngày cập nhật 30/08/2020

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1156/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền 8.924.000.000 đồng (Tám tỷ, chín trăm hai mươi bốn  triệu đồng), cấp cho UBND các xã để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

 

TT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Chủ đầu tư

Số tiền

 
 
 
 

 

TỔNG SỐ:

 

 

8.924

 

A

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

 

 

8.819

 

I

Năm 2017

 

 

 

 

1

Trường TH - THCS Lê Quang Bính, xã Hương Bình

Xã Hương Bình

UBND Xã Hương Bình

324

 

2

Nhà văn hóa trung tâm xã Hương Bình

Xã Hương Bình

UBND Xã Hương Bình

362

 

3

Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn, xã Hương Toàn

Xã Hương Toàn

UBND Xã Hương Toàn

348

 

4

Nâng cấp, sửa chữa khu văn hóa trung tâm xã Hương Toàn

Xã Hương Toàn

UBND Xã Hương Toàn

204

 

5

Đường sản xuất xã Bình Thành

Xã Bình Thành

UBND Xã Bình Thành

493

 

II

Năm 2018

 

 

 

 

1

Trường MN Hải Dương cơ sở chính (Tái định cư 3), xã Hải Dương

Xã Hải Dương

UBND Xã Hải Dương

597

 

2

Nhà văn hóa xã Hải Dương

Xã Hải Dương

UBND Xã Hải Dương

831

 

III

Năm 2019

 

 

 

 

1

Đường nội đồng Phổ Tư - Họ Dương (Thuận Hòa), xã Hương Phong

Xã Hương Phong

UBND Xã Hương Phong

950

 

2

Trường Mầm non Hương Phong, xã Hương Phong (hạng mục nhà 2 tầng 4 phòng học)

Xã Hương Phong

UBND Xã Hương Phong

373

 

3

Trung tâm văn hóa xã Hương Thọ

Xã Hương Thọ

UBND Xã Hương Thọ

787

 

4

Trường Tiểu học Hương Thọ, xã Hương Thọ

Xã Hương Thọ

UBND Xã Hương Thọ

253

 

5

Trường Mầm non Hương Thọ (cơ sở chính), xã Hương Thọ

Xã Hương Thọ

UBND Xã Hương Thọ

347

 

6

Trường Mầm non Bình Điền, xã Bình Điền

Xã Bình Điền (hiện nay là xã Bình Tiến)

UBND xã Bình Điền (hiện nay là UBND xã Bình Tiến)

390

 

7

Trạm bơm điện 15 (Vân Quật Đông), xã Hương Phong

Xã Hương Phong

UBND Xã Hương Phong

166

 

8

Trung tâm văn hóa xã Bình Điền

Xã Bình Điền (hiện nay là xã Bình Tiến)

UBND xã Bình Điền (hiện nay là UBND xã Bình Tiến)

941

 

9

Trường Tiểu học Bình Điền, xã Bình Điền

Xã Bình Điền (hiện nay là xã Bình Tiến)

UBND xã Bình Điền (hiện nay là UBND xã Bình Tiến)

211

 

IV

Năm 2020

 

 

 

 

1

Nâng cấp đê bao nội đồng Bàu Lăng và Cồn Ràng, xã Hương Phong

Xã Hương Phong

UBND Xã Hương Phong

382

 

2

Nâng cấp sửa chữa tuyến đê bao nội đồng kết hợp giao thông đê Bàu Đông- Bàu Sen và đê Vân Cù - cầu ông Đá, xã Hương Toàn

Xã Hương Toàn

UBND Xã Hương Toàn

437

 

3

Nâng cấp đê bao nội đồng ngăn lũ chống úng, xã Hương Vinh

Xã Hương Vinh

UBND Xã Hương Vinh

338

 

4

Đê bao nội đồng, HTX Thanh Phước

Xã Hương Phong

UBND Xã Hương Phong

85

 

B

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

 

 

105

 

II

Năm 2018

 

 

 

 

1

Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Hồng Tiến, xã Hồng Tiến

Xã Hồng Tiến (hiện nay là xã Bình Tiến)

UBND xã Hồng Tiến (hiện nay là UBND xã Bình Tiến)

105

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 4.735