Tìm kiếm thông tin
Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 09/10/2020

Thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (văn bản được đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ và trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà). Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến như sau:

 

1. Các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện Nghị định của Chính phủ nêu trên.

2. Giao Phòng Nội vụ thị xã chủ trì, hướng dẫn các cơ quan có liên quan thực hiện Nghị định và chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Tập tin đính kèm:
Lê Văn Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 981