Tìm kiếm thông tin
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Lao động – Việc làm quý III năm 2020
Ngày cập nhật 09/10/2020

Ngành Lao động - TB&XH thị xã báo cáo kết quả tình hình thực hiện quý III năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020 như sau:

 

I.Về kết quả thực hiện

1. Lao động, việc làm

Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh, an toàn lao động năm 2020.

Tiến hành rà soát, thống kê các cơ sở có sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ theo quy định tại Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - TB&XH để có cơ sở quản lý, hướng dẫn về an toàn lao động đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Rà soát, tổng hợp số lao động, học sinh, sinh viên của địa phương đang lao động, học tập tại các nước có dịch theo công văn số 1272/BC-BCĐ ngày 14/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Hiện nay, thị xã Hương Trà có 67 lao động; 11 học sinh, sinh viên đang lao động, học tập tại các nước có dịch Covid-19.

Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 131-KH/TU ngày 8/11/2019 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW để tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tham mưu UBND thị xã chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn  phổ biến khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nơi làm việc bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Triển khai đến toàn bộ doanh nghiệp đóng trên địa bàn về mức lương tối thiểu vùng theo quy định tai Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 và giai đoạn 2021-2025, kết quả có 29 người tham gia xuất khẩu lao động.

Rà soát, tổng hợp Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc 02 xã Hương Phong và Hải Dương với 35 trường hợp, tổng số kinh phí hỗ trợ 118.674.000đồng (Trong đó: Cao đẳng nghề: 22 trường hợp, số tiền 105.264.000đồng; Sơ cấp nghề: 13 trường hợp, số tiền 13.410.000đồng); Thẩm định 2 lớp kỹ thuật trồng cây ăn quả và may công nghiệp với tổng số 53 học viên.

2. Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hỗ trợ đối tượng chính sách: 12.157 đối tượng, số tiền 14,106 tỷ đồng (người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội)

Hỗ trợ đối tượng: lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm, lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hộ kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động:  2.771 trường hợp, số tiền 2,771 tỷ đồng.

Tiếp nhận và phân phối quà cho người nghèo bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19: 20kg gạo, 01 chai dầu ăn, 01 chai nước mắm/hộ  x 30 hộ = 600kg gạo (03 xã,phường: Hương Toàn, Hương Văn, Tứ Hạ)

II. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

 Do tình hình dịch Covid-19 nên các hoạt động tập huấn trẻ em, trao học bổng cho trẻ em nghèo do tổ chức Zhinshan Foundation tài trợ (C.I), tập huấn bình đẳng giới, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chậm triển khai được, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm. Biên chế công chức cơ quan 07 người, trong đó 03 lãnh đạo, 01 kế toán, 03 chuyên viên, do vậy công chức kiêm nhiệm nhiều việc dẫn đến một số công việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.

III. Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020

Cập nhật thông tin cung lao động và cầu lao động năm 2020.

Chương trình Giải quyết việc làm và Xuất khẩu lao động năm 2020.

Tổng kết, xây dựng chương trình công tác năm 2021.

 

Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 1.019