Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thu hồi đất của ông, bà Nguyễn Thanh Tuấn - Nguyễn Thị Thảo
Ngày cập nhật 31/10/2020

Ngày 20/10/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1029/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích: 83,7m2 đất của ông, bà Nguyễn Thanh Tuấn - Nguyễn Thị Thảo đang sử dụng.

 

- Loại đất: Đất trồng cây lâu năm (CLN).

- Thửa đất số 05 (thu hồi một phần thửa đất) - Tờ bản đồ đo đạc GPMB số 01, phường Hương Xuân (thuộc thửa đất số 310, tờ bản đồ số 48 – Bản đồ địa chính phường Hương Xuân).

- Nguồn gốc sử dụng: Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy CNQSD đất số CC357945 ngày 21/6/2016.

- Tọa lạc tại: phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà.

* Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân có trách nhiệm giao Quyết định này cho ông, bà Nguyễn Thanh Tuấn - Nguyễn Thị Thảo, trường hợp không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường Hương Xuân và tại nhà sinh hoạt cộng đồng dân cư nơi có đất thu hồi theo đúng quy định;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã có trách nhiệm thu hồi bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC357945 ngày 21/6/2016 để chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã làm thủ tục chỉnh lý biến động, cập nhật hồ sơ địa chính theo đúng quy định; đồng thời nhận đất bàn giao và quản lý quỹ đất theo đúng quy định pháp luật;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã, UBND phường Hương Xuân, các cơ quan liên quan căn cứ để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định pháp luật;

 

Tập tin đính kèm:
Tiến Khoa - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.086.777
Truy câp hiện tại 2.078