Tìm kiếm thông tin
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em
Ngày cập nhật 04/04/2021

Thực hiện công văn số 533/UBQGVTE-VP ngày 01/3/2021 của Ủy ban quốc gia về trẻ em và công văn số 480/SLĐTBXH-TE ngày 5/3/2021 của  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện những nội dung sau:

 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 - Triển khai và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã ở các khu tái định cư, chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn.

 - Tăng cường công tác phối hợp liên ngành kiểm tra, giám sát các qui định về phòng, chống đuối nước của trẻ em tại cộng đồng, các qui định về ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn.

- Tổ chức động viên, thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đối với trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước dẫn đến tàn tật hoặc tử vong.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em”, tạo môi trường an toàn cho trẻ em, giảm thiểu đến mức thấp nhất trẻ em bị đuối nước.

- Phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tập huấn kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà:

 Lồng ghép công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em vào hoạt động của ngành; triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên y tế thôn, tổ dân phố. Nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ em bị đuối nước.

3. Phòng Giáo dục - Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác quản lý học sinh trong các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại; đặc biệt tổ chức tuyên truyền cho học sinh hiểu rõ và nhận thức đầy đủ về tai nạn sông nước để chủ động phòng ngừa các nguy cơ tai nạn.

- Chỉ đạo các trường học, căn cứ đặc điểm cụ thể của học sinh, điều kiện của nhà trường và thực tế địa phương, có kế hoạch lồng ghép tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng bơi lội cho học sinh.

 - Đảm bảo an toàn lớp học, đề xuất thực hiện việc cải tạo, sữa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích trẻ em.

4. Công an thị xã

- Tăng cường tuyên truyền về Luật giao thông đường thủy, vận động người

dân, trẻ em mặc áo phao khi đi đò, thuyền; các chủ đò, thuyền chấp hành tốt Luật giao thông đường thủy, thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật giao thông đường thủy nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em.

- Chỉ đạo, triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cũng như phòng chống đuối nước trẻ em. Phối hợp liên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường thủy.

5. Phòng Văn hóa - Thông tin

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức dạy bơi, phổ cập bơi cho trẻ em; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dạy bơi, cứu đuối nước.

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

- Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, trẻ em. Phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em và người dân.

 - Xây dựng chương trình, kế hoạch và dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

7. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã, Đoàn TNCS HCM thị xã và các tổ chức thành viên khác: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp, lồng ghép nội dung phòng chống tai nạn thương tích trẻ em gắn với các hoạt động, mô hình giáo dục kỹ năng cho trẻ em; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh báo, gia cố các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em.

8. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Chỉ đạo các trường học, đơn vị trực thuộc, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em của địa phương, người dân và gia đình tăng cường công tác quản lý học sinh, thiếu nhi trên địa bàn; tổ chức các hoạt động hè an toàn, không để xảy ra tai nạn thương tích trẻ em.

 

Ngọc Bích - LĐTBXH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.382