Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý cho nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2021
Ngày cập nhật 04/04/2021

Thực hiện Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật; Kế hoạch số 1211 /KH-UBND, ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Thực hiện “Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn thị xã Hương Trà và Kế hoạch số 73/KH-CCCNTY ngày 23/3/2021 của Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế về tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2021. Ngày 30 tháng 03 năm 2021, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 1020/KH-UBND về triển khai tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2021 trên địa bàn thị xã như sau:

 

1. Mục tiêu

 - Tiêm phòng 100% số chó nuôi trong diện tiêm trên địa bàn thị xã;

 - Tạo miễn dịch chủ động cho đàn chó nhằm ngăn ngừa bệnh dại phát sinh và lây lan;

- 100% số chó nuôi được quản lý tại tổ dân phố, thôn.

2. Phạm vi tiêm phòng: Tiêm phòng trên phạm vi toàn thị xã.

3. Đối tượng tiêm phòng: Chó, mèo.

4. Thời gian tiêm phòng:  từ 01/4/2021 - 30/4/2021.

5. Loại vắc xin sử dụng và mức thu

- Sử dụng vắc xin được lưu hành tại Việt Nam, có chất lượng để tiêm phòng bệnh dại ở chó như Rabisin, Rabigen-Mono. Giao cho Trung tâm Dịch Vụ nông nghiệp chủ động cung ứng đầy đủ vắc xin cho các phường, xã triển khai.

- Tiền vaccin, tiền công, vận chuyển, bảo quản và hao hụt, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó: 55.000 đ/con. Trong đó:

 + Tiêm phòng dại:                         45.000 đ/con.

+ Bảo hiểm TNDS chủ nuôi chó: 10.000 đ/con.

6. Quản lý chó nuôi

 - Các phường, xã chỉ đạo các tổ trưởng dân phố, thôn trưởng quản lý chó nuôi địa bàn mình phụ trách bằng việc lập danh sách hộ nuôi chó, thống kê số lượng chó nuôi trong từng hộ gia đình, nắm diễn biến tăng giảm đàn chó. Trước và sau mỗi đợt tiêm phòng vắc xin dại, các phường, xã tổng hợp báo cáo số lượng hộ nuôi, số chó nuôi, số chó tiêm phòng, số chó không tiêm phòng về UBND thị xã (qua Trung tâm Dịch Vụ nông nghiệp).

    - Chủ nuôi chó đăng ký việc nuôi chó đồng thời cam kết nuôi nhốt (hoặc xích), giữ chó trong khuôn viên của gia đình với UBND cấp xã (thông qua tổ trưởng tổ dân phố, thôn trưởng).

 7. Tổ chức thực hiện

 - Trung tâm Dịch Vụ nông nghiệp phối hợp với phòng Văn hóa-TT, Trung tâm Văn hóa – TT và Thể thao thị xã, các phường, xã tổ chức tuyên truyền tiêm phòng dại là bắt buộc. Tuyên truyền, vận động tích cực người nuôi chó tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó. Mục đích tiêm phòng dại là bảo vệ tính mạng cho người trong gia đình và cộng đồng xã hội, tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự giảm thiệt hại và chi phí cho chủ nuôi và người bị chó cắn.

- UBND các phường, xã căn cứ vào chỉ tiêu được giao xây dựng kế hoạch, thông báo đến tận tổ dân phố, thôn, cụm, đội và người nuôi chó biết kế hoạch, thời gian tiêm phòng để có biện pháp xích nhốt chó để thú y đến tiêm phòng. Giao trách nhiệm cho Tổ trưởng tổ dân phố, Thôn trưởng, Y tế, kết hợp với cán bộ Thú y tổ chức thống kê đàn chó, tổ chức tiêm phòng triệt để tránh bỏ sót, xử lý hộ không hành. Tuỳ theo tình hình thực tế ở các tổ dân phố,  thôn, UBND các phường, xã tổ chức tiêm tập trung hoặc tiêm tại hộ gia đình. Tránh tình trạng khi đi tiêm phòng mà người dân vẫn không biết kế hoạch của phường, xã.

 - Cán bộ Thú y phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch Vụ nông nghiệp, kết hợp với tổ trưởng dân phố, thôn trưởng ghi chép sổ theo dõi, phát phiếu tiêm phòng, cập nhật cụ thể số chó của từng hộ, số chó đã tiêm, chưa tiêm, lý do không tiêm, báo cáo kịp thời cho UBND phường, xã để có biện pháp xử lý theo đúng Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật và Luật Thú y.

- Đối với số chó không được tiêm phòng mà phải tổ chức tiêm vét thì mức thu 65.000 đ/con để nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ nuôi. Số chó không tiêm phòng phải được xử lý triệt để, chủ nuôi chó không chấp hành tiêm phòng phải có biện pháp xử lý kiên quyết.

- UBND các phường, xã khẩn trương triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả về UBND thị xã (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp).

 

Trung tâm DVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 3.718