Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt phương án giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho ông, bà Phạm Văn Tư-Trần Thị Nhuệ có ảnh hưởng hành lang tuyến Dự án Mạch 2 đường dây 220 KV Đông Hà – Huế
Ngày cập nhật 04/04/2021
Tập tin đính kèm:
Tiến Khoa - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.604