Tìm kiếm thông tin
Phân công quản lý di tích đã được xếp hạng năm 2021
Ngày cập nhật 24/04/2021

Ngày 09 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc phân công quản lý di tích đã được xếp hạng năm 2021.

 

Theo Quyết định phân công (đợt 13) cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý, phối hợp quản lý và sử dụng các di tích lịch sử văn hóa năm 2021 đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân được phân công trực tiếp quản lý, phối hợp quản lý, sử dụng chịu trách nhiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị gắn liền với di tích theo đúng quy định hiện hành.

Đợt này Di tích Bia tưởng niệm liệt sỹ tại căn cứ quân sự Động Tranh (Bastogne), xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà là Di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) được xếp hạng theo Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 15/3/2021, đơn vị trực tiếp quản lý: UBND thị xã Hương Trà, đơn vị phối hợp quản lý: Bảo tàng Lịch sử, tổ chức sử dụng: UBND xã Bình Tiến.

Đến nay, trên địa bàn thị xã Hương Trà có 20 di tích được xếp hạng, trong đó có 09 di tích cấp quốc gia và 11 di tích cấp tỉnh. UBND thị xã Hương Trà trực tiếp quản lý 09 di tích gồm: Miếu thờ và mộ phần Trương Phi Phong, Đình làng Thai Dương Hạ, Tháp đôi Liễu Cốc, Đình làng Văn xá, Địa điểm Công binh xưởng Phú Lâm, Địa điểm dốc Ông Ầm, Đình và Chùa la Chữ, Đình làng Cổ Lão và Bia tưởng niệm liệt sỹ tại căn cứ quân sự Động Tranh (Bastogne).

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.436