Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự mua sắm trang thiết bị tham gia hội thi “Doanh trại chính quy, xanh sạch, đẹp”
Ngày cập nhật 24/04/2021

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 514 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh hỗ trợ cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của cán bộ và chỉnh trang cơ sở vật chất tại đơn vị để tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” do Quân khu tổ chức.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã,

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung và quyết toán ngân sách địa phương theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.426