Tìm kiếm thông tin
Triển khai các hạng mục tu bổ và phát huy giá trị di tích lăng vua Gia Long
Ngày cập nhật 07/05/2021

Ngày 26 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Thừa thiên Huế ban hành văn bản số 3416/UBND-XDCB về việc tu bổ và phát huy giá trị di tích lăng vua Gia Long.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến khoanh vùng khu vực bảo vệ 1 và 2 di tích Cố đô Huế, trong đó có di tích lăng vua Gia Long: Giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, đánh giá hiện trạng, nghiên cứu tiếp tục lập hồ sơ, bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích đảm bảo tính khoa học, phù hợp yêu cầu quản lý và thực tiễn, làm cơ sở giải phóng mặt bằng, chống lấn chiếm, xâm hại di tích.

2. Về công tác giải phóng mặt bằng khu vực di tích: Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên, tập trung thực hiện để quản lý, bảo vệ di tích; yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, UBND thị xã Hương Trà và các địa phương có liên quan quán triệt quan điểm chỉ đạo của Tỉnh để tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu.

3. Về thực hiện thủ tục tu bổ và phát huy giá trị di tích lăng vua Gia Long:

3.1. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế:

- Tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ý kiến của Sở, ngành, địa phương tại buổi kiểm tra thực địa để khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, cần tiến hành song song các thủ tục tại Tỉnh và các cơ quan trung ương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương cho dự án theo quy định.

- Sớm tổ chức Hội nghị, Hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, làm việc với các Sở, ngành liên quan đề xuất triển khai các hạng mục, thực hiện thủ tục đầu tư dự án đảm bảo quy định; trong đó nghiên cứu sự cần thiết đầu tư của các hạng mục, lưu ý thời gian giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương (Quyết định số 487/QĐ-TTg ngày 30/3/2021) và khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện các hạng mục.

- Nghiên cứu, đề xuất sử dụng vật liệu trùng tu di tích tại một số hạng mục dự án đảm bảo phù hợp thực tế, mỹ quan, tính chất công trình và quy định.

- Nghiên cứu, có phương án tổng thể trồng cây xanh phù hợp tại khu vực di tích lăng vua Gia Long để tạo môi trường, đảm bảo cảnh quan di tích.

- Chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hương Trà trước mắt khẩn trương giải phóng mặt bằng một số vị trí trong khu vực bảo vệ 1 di tích lăng vua Gia Long để trồng cây để tạo cảnh quan.

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, UBND thị xã Hương Trà theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư dự án, triển khai thi công xây dựng các hạng mục đảm bảo theo yêu cầu và quy định.

3.3. UBND thị xã Hương Trà chỉ đạo UBND các xã, phường liên quan tuyên truyền, vận động người dân nêu cao ý thức, chấp hành việc giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.495
Truy câp hiện tại 1.144