Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác diễn tập phòng thủ
Ngày cập nhật 07/05/2021

Ngày 26 tháng 4 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 537 /QĐ-UBND  về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2021 hỗ trợ cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường năm 2021.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã,

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung và quyết toán ngân sách địa phương theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.528
Truy câp hiện tại 1.140