Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch về việc phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 07/05/2021

Ngày 20/4/2021, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Kế hoạch số 1325/KH-UBND về việc phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề giai đoạn 2021-2025 với các nội dung sau:

 

I. Mục đích

Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã được Nghị quyết Thị ủy thông qua, bố trí nguồn lực thực hiện trong năm 2021, lồng ghép hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển CN-TTCN, làng nghề giai đoạn 2021-2025.

II. Yêu cầu

Các phòng ban và UBND các xã, phường được giao trách nhiệm chủ trì thực hiện hoặc tham gia phối hợp phải tích cực thực hiện đảm bảo mục đích nội dung nhiệm vụ phân công tại kế hoạch này.

III. Nội dung thực hiện

1. Tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng, trên cơ sở quy hoạch các cụm công nghiệp -TTCN, làng nghề đã có nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Tứ Hạ, hạ tầng cụm Công nghiệp Bình Thành, Làng nghề bún Vân Cù và một số cụm TTCN, làng nghề trên địa bàn theo quy hoạch.

Hằng năm xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp - TTCN của thị xã để phân bổ nguồn lực thực hiện có hiệu quả.

2.  Rà soát đề xuất UBND tỉnh thành lập mới các Cụm công nghiệp, mở rộng Cụm Công nghiệp Tứ Hạ để giải quyết nhu cầu cấp bách về phát triển công nghiệp hiện nay:

+ Cụm công nghiệp Hương Vân (Long Thọ 2), quy mô 75 ha để di dời các doanh nghiệp đang sử dụng đất quốc phòng, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, các cơ sở sản xuất đang gây ô nhiễm và thu hút các doanh nghiệp mới vào đầu tư. Phấn đấu năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt thành lập mới.

+ Cụm Công nghiệp Hương Văn - Hương Xuân (vùng Trạng) để thu hút các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao vào đầu tư các ngành nghề chế biến nông sản, công nghiệp phụ trợ, điện tử, dệt may, da giày...

+ Mở rộng cụm công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 3) quy mô 17,7 ha. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sạch như công nghiệp phụ trợ các ngành cơ khí chế tạo, kỹ thuật điện, điện tử, dệt may, da giày.

 3. Tăng cường kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản, cũng như phương tiện hoạt động vận tải trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Rà soát đề nghị UBND tỉnh có phương án sắp xếp lại các hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn hợp lý để đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

4. Tiếp tục chú trọng công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp - TTCN, làng nghề trên địa bàn. Đến năm 2025, phấn đấu lấp đầy diện tích cụm công nghiệp Tứ Hạ mở rộng, Cụm Công nghiệp Bình Thành giai đoạn 1 và một phần khu công nghiệp Tứ Hạ. Ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao đầu tư vào các ngành công nghiệp cơ khí, điện tử, dệt may, da giày, chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng và một số ngành công nghiệp khác. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư hệ thống Logistic tại các phường Hương Văn, Tứ Hạ, Hương An.

    5. Nâng cao hiệu quả công tác khuyến công trên địa bàn. Phối hợp với Trung tâm khuyến công tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác khuyến công hàng năm từ nguồn khuyến công quốc gia, tỉnh và thị xã, tạo động lực thúc đẩy ngành CN-TTCN phát triển. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn kiến thức phát triển sản xuất trong làng nghề; học tập mô hình phát triển làng nghề ở một số làng nghề tiêu biểu trong nước tạo điều kiện để du nhập một số nghề mới phù hợp với từng vùng, từng địa phương.

6. Quan tâm đầu tư phát triển nghề, làng nghề. Phối hợp với Sở Công thương, sở Nông nghiệp PTNT để hỗ trợ phát triển, khôi phục ngành nghề TTCN, làng nghề truyền thống trên địa bàn thị xã:

+ Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải làng bún Vân Cù; Hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm bún tươi. Hỗ trợ để chuẩn hóa sản phẩm bún Vân Cù thành sản phẩm OCOP.

Phát triển nghề chế biến thủy sản Hải Dương: Khuyến khích phát triển số lượng cơ sở chế biến, đa dạng hóa các sản phẩm từ thủy sản như mắm, nước mắm, cá, tôm, mực qua chế biến... đổi mới quy trình công nghệ chế biến nước mắm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường làng nghề, kết hợp phát triển du lịch làng nghề. Hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở chế biến thủy sản của công ty Chánh Phát.

+ Hỗ trợ phát triển làng rèn Bao Vinh theo hướng kết hợp với du lịch trải nghiệm thông qua các tour du lịch.         

Theo Kế hoạch, Phòng Kinh tế có trách nhiệm phối hợp các phòng ban, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết để tiếp tục tổ chức thực hiện nội dung về phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển ngành; phối hợp với Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công tỉnh xây dựng kế hoạch khuyến công cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt, kịp thời kiến nghị những khó khăn vướng mắc trình Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, giải quyết.

 

Minh Hạnh - Phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.386
Truy câp hiện tại 1.122