Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa năm 2021
Ngày cập nhật 01/06/2021

Ngày 26 tháng 5 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 674 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 1.050.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng ) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh phân bổ cho phòng Kinh tế thị xã để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên đất trồng lúa. Đính kèm phụ lục chi tiết như sau:

 

TT

Tên công trình

Địa điểm xây dựng

Quy mô công trình

Giá trị đầu tư (đồng)

Chủ đầu tư

 
 
 

1

Xây dựng tuyến kênh tưới vùng Tả Biên - Bàu Quén Khe, phường Hương Hồ

Hương Hồ

Xây dựng mới tuyến kênh với tổng chiều dài 353,6m có kết cấu: BxH=0,3x0,45m, Bê tông lót đá 4x6 M100, BTCT bản đáy dày 12cm đá Dmax=4 M200, chiều dày tường mỗi bên 12cm đá 1x2 M200, Giằng ngang, giằng dọc bằng BTCT đá 1x2 M200.

      314.640.000

Phòng Kinh tế

 

2

Xây dựng tuyến kênh tưới vùng Đưng - Liễu Nam, phường Hương Xuân

Hương Xuân

Xây dựng mới tuyến kênh với tổng chiều dài 193,3m có kết cấu: BxH=0,4x0,55m, Bê tông lót đá 4x6 M100, BTCT bản đáy dày 12cm đá Dmax=4 M200, chiều dày tường mỗi bên 12cm đá 1x2 M200, Giằng ngang, giằng dọc bằng BTCT đá 1x2 M200.

      198.213.000

 

3

Xây dựng tuyến kênh tưới vùng Thu Đa, phường Tứ Hạ

Tứ Hạ

Xây dựng mới tuyến kênh với tổng chiều dài 282,7m có kết cấu: BxH=0,4x0,55m, Bê tông lót đá 4x6 M100, BTCT bản đáy dày 12cm đá Dmax=4 M200, chiều dày tường mỗi bên 12cm đá 1x2 M200, Giằng ngang, giằng dọc bằng BTCT đá 1x2 M200.

      271.242.000

 

4

Xây dựng tuyến kênh tưới Nam Biên, HTX Tây Toàn, xã Hương Toàn

Hương Toàn

Xây dựng mới tuyến kênh với tổng chiều dài 269,4m có kết cấu: BxH=0,4x0,55m, Bê tông lót đá 4x6 M100, BTCT bản đáy dày 12cm đá Dmax=4 M200, chiều dày tường mỗi bên 12cm đá 1x2 M200, Giằng ngang, giằng dọc bằng BTCT đá 1x2 M200

      265.905.000

 

Tổng cộng:

   1.050.000.000

 

 

(Một tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.612
Truy câp hiện tại 1.146