Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường năm 2021
Ngày cập nhật 01/06/2021

Ngày 26 tháng 5 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 675 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường năm 2021.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã,

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung và quyết toán ngân sách địa phương theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.403
Truy câp hiện tại 1.121