Tìm kiếm thông tin
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc các ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến bản đồ địa chính đối với các công trình, dự án triển khai trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 08/06/2021

Ngày 01/6/2021, tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức buổi làm việc các ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến bản đồ địa chính đối với các công trình, dự án triển khai trên địa bàn thị xã, buổi làm việc do đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã chủ trì.

 

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan đến bản đồ địa chính đối với các công trình, dự án triển khai trên địa bàn thị xã và ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kết luận:

1. Liên quan đến việc thẩm định bản đồ đo đạc đối với các công trình, dự án bị ảnh hưởng công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo hướng tiếp nhận giải quyết hồ sơ thu hồi đất thực hiện nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ kịp thời theo tiến độ của công trình đến khi thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng đợt cuối của công trình thì yêu cầu chủ đầu tư phải phối hợp thực hiện rà soát để thẩm định bản đồ giải phóng mặt bằng và bàn giao hồ sơ chính thức gồm (07 bộ) theo quy định.

2. Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã thực hiện việc đo đạc, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai bản đồ đối với các công trình, dự án trên địa bàn thị xã đảm bảo theo quy định.

3. Đối với các trường hợp giao đất tái định cư bị ảnh hưởng nằm giữa hai hành lang an toàn tuyến điện 500kV và 220kV Đông Hà - Huế đoạn qua xã Hương Thọ giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã lập thủ tục chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Ủy ban nhân dân thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thành trước 11/6/2021.

4. Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ báo cáo phương án sử dụng đất sau khi thu hồi theo Thông báo kết luận số 1696/TB-UBND của UBND thị xã. 

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.662
Truy câp hiện tại 1.157