Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2020 - 2021 cho ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 20/07/2021

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1740 /QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 06 tập thể và 10 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021, danh sách kèm theo như sau:

 

 I. Tập thể:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

2. Trường Mầm non Hương Văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

3. Trường Tiểu học số 1 Hương Văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

4. Trường Tiểu học số 2 Hương Toàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

5. Trường Tiểu học số 2 Hương Chữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

6. Trường Trung học cơ sở Hà Thế Hạnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

 II. Cá nhân:

1. Bà Trần Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Hương Toàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

2. Bà Lê Thị Ngọc Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Hương An, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giáo viên Trường Mầm non Hương Vân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

4. Bà Võ Thúy Nhi, Giáo viên Trường Mầm non Bình Điền, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

5. Bà Lê Thị Ái Châu, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hương Văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

6. Ông Nguyễn Hoài Bảo, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Quang Bính, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Khoa, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

8. Bà Đinh Nguyễn Diệu Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

9. Bà Dương Thị Luyến, Giáo viên Trường Mầm non Hương Văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

10. Bà Lê Thị Kim Ái, Giáo viên Trường Mầm non Hương Xuân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 24