Tìm kiếm thông tin
Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Công viên nghĩa trang (giai đoạn 2) tại phường Hương An, thị xã Hương Trà (nay là thành phố Huế)
Ngày cập nhật 20/07/2021

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1727 /QĐ-UBND về việc phê duyệt chuyển mục đích sử dụng 19,4 ha rừng trồng sản xuất sang đích khác để thực hiện dự án Công viên nghĩa trang (giai đoạn 2) tại phường Hương An, thị xã Hương Trà (nay là thành phố Huế), cụ thể như sau:

 

1. Vị trí, địa danh: Khoảnh 3, 4, 5, Tiểu khu 105 thuộc phường Hương An, thị xã Hương Trà (nay là thành phố Huế).

2. Diện tích và chức năng rừng chuyển đổi:

- Diện tích: 19,4 ha.

- Chức năng: Rừng sản xuất.

Điều 2. Giao trách nhiệm.                       

- Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục thu hồi đất và giao đất theo đúng quy định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, chỉ đạo UBND phường Hương An, Hợp tác xã Nông nghiệp Hương An lập phương án khai thác tận dụng lâm sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức khai thác sớm bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần VIF An Lộc để thực hiện dự án Công viên nghĩa trang (giai đoạn 2) theo đúng quy định.

- Công ty Cổ phần VIF An Lộc xây dựng phương án sử dụng đất đúng mục đích để thực hiện dự án Công viên nghĩa trang (giai đoạn 2) tại phường Hương An, thị xã Hương Trà (nay là thành phố Huế).

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 31