Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2020-2021 cho ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 20/07/2021

Ngày 16  tháng 7  năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số1739 /QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 17 tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021 (có danh sách kèm theo).

 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

2. Trường Mầm non Hương Vân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

3. Trường Mầm non Hương Văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

4. Trường Mầm non Hương Vinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

5. Trường Mầm non Hương Thọ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

6. Trường Mầm non Hương Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

7. Trường Tiểu học Hương Vân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

8. Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

9. Trường Tiểu học số 1 Hương Văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

10. Trường Tiểu học số 2 Hương Toàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

11. Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

12. Trường Tiểu học số 2 Hương Chữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

13. Trường Tiểu học số 1 Hương Hồ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

14. Trường Trung học cơ sở Hà Thế Hạnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

15. Trường Trung học cơ sở Hồ Văn Tứ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

16. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Xuân Thưởng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

17. Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Khoa, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 3.021