Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thị xã Hương Trà phân bổ kinh phí khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm học 2020-2021
Ngày cập nhật 09/09/2021

UBND thị xã Hương Trà vừa ban hành Quyết định về việc trích ngân sách thị xã số tiền 747.817.000 đồng từ nguồn Sự nghiệp Giáo dục giao đầu năm 2021 để khen thưởng cho các cá nhân, tập thể trường học đã có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021, trong đó:

 

Kinh phí khen thưởng cấp cho các trường học:    718.627.000 đồng

Kinh phí cấp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo:      29.190.000 đồng

Theo đó, giao trách nhiệm cho Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã cấp kinh phí cho các đơn vị có tên theo phụ lục đính kèm. Các đơn vị có tên theo phụ lục đính kèm có trách nhiệm  sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế độ, chi trả đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Xuân Khanh TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.156