Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổ chức công khai phương án bồi thường, hỗ trợ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng công trình Đường Quy hoạch số 1, TDP 3 (QL1A – đường sông Bồ), phường Tứ Hạ (Đợt 1)
Ngày cập nhật 09/09/2021

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà đã ban hành Thông báo số 1073/TB-TNMT về kết quả thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng công trình Đường Quy hoạch số 1, TDP 3 (QL1A – đường sông Bồ), phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà (Đợt 1)

 

Thực hiện theo quy trình thủ tục, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp UBND phường Tứ Hạ tổ chức niêm yết công khai lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có liên quan được biết để tham gia ý kiến.

- Thời gian công khai:

+ Kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2021.

- Địa điểm công khai:

+ Niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Tứ Hạ và tại  Nhà văn hóa nơi có đất bị thu hồi.

+ Công khai trực tiếp đến hộ dân ảnh hưởng.

Trong thời gian công khai nếu hộ gia đình, cá nhân nào có liên quan thắc mắc, kiến nghị thì liên hệ UBND phường Tứ Hạ hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã để được hướng dẫn giải quyết.

Hết thời hạn công khai trên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với UBND phường Tứ Hạ tổng hợp ý kiến và lập biên bản kết thúc công khai để tổng hợp giải quyết trước khi trình UBND thị xã thẩm định, phê duyệt.

Trương Văn Lĩnh-TTPTQĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.704