Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y
Ngày cập nhật 14/09/2021

Ngày 06/8/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, Thông tư đã quy định một số mức thu như sau:

 

        Kể từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021, mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y được quy định như sau:

Số TT

Tên phí, lệ phí

Mức thu

1

Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu

20.000 đồng/lần

2

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y

25.000 đồng/lần

3

Phí kiểm dịch động vật đối với hoạt động kiểm tra lâm sàng gia cầm

17.500 đồng/xe ôtô hoặc xe chuyên dụng

        Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí trong Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
Văn Thu Thảo-Phòng TP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 4.153