Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí cho Hội Chữ Thập đỏ thị xã để tổ chức Đại hội Hội Chữ Thập đỏ thị xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày cập nhật 31/10/2021

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng) từ nguồn chi Quản lý Hành chính Nhà nước phân bổ cho Hội Chữ Thập đỏ thị xã để tổ chức Đại hội Hội Chữ Thập đỏ thị xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã cấp kinh phí cho Hội Chữ Thập đỏ thị xã.

Hội Chữ Thập đỏ thị xã chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế độ và quyết toán theo quy định hiện hành.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.708.758
Truy câp hiện tại 99