Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân có thời gian cư trú ở nước ngoài
Ngày cập nhật 22/06/2022

Ngày 21/6/2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Công văn số 1933/UBND-TP về hướng dẫn nghiệp vụ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân có thời gian cư trú ở nước ngoài, UBND thị xã yêu cầu:

 

UBND các xã, phường:  Trường hợp công dân Việt Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài nay về thường trú tại Việt Nam, có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng không chứng minh được tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài thì tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 1576/HTQTCT-HT và không gửi văn bản tới Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để xác minh tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài.

UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện thống nhất.

 

Tập tin đính kèm:
Văn Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.401