Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 (đợt 4)
Ngày cập nhật 22/06/2022

Ngày 13 tháng 06 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà  ban hành Quyết định số 1020/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền 1.500.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm triệu đồng) từ nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 chuyển sang, cấp cho UBND phường Tứ Hạ để triển khai thực hiện dự án Hạ tầng khu quy hoạch tổ dân phố 3, phường Tứ Hạ.

 

Giao trách nhiệm cho: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm thông báo vốn cho UBND phường Tứ Hạ; Chủ tịch UBND phường Tứ Hạ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.387