Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2025
Ngày cập nhật 05/08/2022

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BTTTT về việc Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2025. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022.

(Chi tiết file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.169.984
Truy câp hiện tại 4.193