F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Nguyễn Văn Xối - Hồ Thị Thiểu
Ngày cập nhật 22/09/2022

Ngày 26/8/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Quyết định, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 904085, do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 06/12/2005 cho ông, bà Nguyễn Văn Xối – Hồ Thị Thiểu sử dụng.

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Nguyễn Văn Xối – Hồ Thị Thiểu không đúng quy định pháp luật do công nhận sai diện tích đất ở.

(Chi tiết Quyết định kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 12.273