Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến
Ngày cập nhật 14/09/2023

Ngày 31/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy chế này quy định về phân cấp, quản lý kinh phí thực hiện chính sách  ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý được bố trí trong dự toán  chi ngân sách nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội từ nguồn ngân sách trung ương đảm bảo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 và thay thế Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Đào Văn Đại - Phòng LĐTB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.931.471
Truy câp hiện tại 68