Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc trợ giúp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội cho 06 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại phường Hương Vân
Ngày cập nhật 14/09/2023

Ngày 05 tháng 9 năm 2023, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1136 /QĐ-UBND  về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2023, để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho 06 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà. Mức chuẩn trợ giúp, hệ số trợ giúp và thời gian được tính hưởng trợ giúp (có danh sách kèm theo).

( Kèm theo Quyết định số:  1136/QĐ-UBND ngày  05  tháng 9  năm  2023  của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Thuộc đối tượng

Hệ số trợ giúp

Mức trợ giúp

Thời gian hưởng trợ giúp

Ghi chú

Thôn/TDP

Xã/Phường

1

Nguyễn Xuân Hải

01/02/1954

Tổ dân phố Lại Bằng 1

Hương Vân

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2

720,000

01/08/2023

 

2

Nguyễn Thị Sương

11/09/1991

Tổ dân phố Sơn Công 1

Hương Vân

Người khuyết tật nặng

1.5

540,000

01/08/2023

 

3

Lê Thị Trúc

15/04/1972

Tổ dân phố Lai Thành 2

Hương Vân

Người khuyết tật nặng

1.5

540,000

01/08/2023

 

4

Phạm Thị Xoài

10/04/1949

Tổ dân phố Lai Thành 1

Hương Vân

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2.5

900,000

01/08/2023

 

5

Hồ Thị Hường

03/07/1943

Tổ dân phố Long Khê

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1

360,000

01/07/2023

 

6

Phạm Văn Dũng

03/02/1973

Tổ dân phố Lai Thành 1

Hương Vân

Đại diện hộ gia đình trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Phạm Thị Xoài sinh ngày 10/4/1949 là người khuyết tật đặc biệt nặng

1

360,000

01/08/2023

 

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.931.471
Truy câp hiện tại 54.113