Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng đường Ven Sông Bồ
Ngày cập nhật 07/11/2023

Ngày 30 tháng 10 năm 2023, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Ven Sông Bồ, đoạn qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà (Đợt 1)

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phê duyệt là: 1.919.816.000 đồng.

 (Quyết định đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Ngô Sơn - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 574