Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức ảnh hưởng GPMB
Ngày cập nhật 07/11/2023

Ngày 30 tháng 10 năm 2023, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 2194/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức ảnh hưởng GPMB Hạng mục: xử lý đất yếu đoạn tuyến Km61+500 đến Km61+690 gói thầu XL7, thuộc dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua phường Hương Vân, thị xã Hương TràTổng giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức phê duyệt là: 882.050.000 đồng.

 (Quyết định kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Ngô Sơn - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 660