Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc trợ giúp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại TDP Sơn Công 1, phường Hương Vân
Ngày cập nhật 07/11/2023

Ngày 26 tháng 10 năm 2023, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số:  2190/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2023, để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho 02 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà. Mức chuẩn trợ giúp, hệ số trợ giúp và thời gian được tính hưởng trợ giúp (có danh sách kèm theo).

( Kèm theo Quyết định số: 2185 /QĐ-UBND ngày 25  tháng 10  năm 2023  của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Thuộc đối tượng

Hệ số trợ giúp

Mức trợ giúp

Thời gian hưởng trợ giúp

Ghi chú

Thôn/TDP

Xã/Phường

1

Hồ Thị Theo

03/08/1943

Tổ dân phố Sơn Công 1

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1

360,000

01/08/2023

 

2

Phan Thị Hường

12/06/1943

Tổ dân phố Sơn Công 1

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1

360,000

01/06/2023

 

           

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 630